ערקחאן

מיתוג למזקקת ערק ירושלמית.

שנקר שנה ג׳, בהנחיית הילה בן נבט