החיים שלנו תותים

הגשה בקורס ״לטרינג״

בהנחיית גיא תמם, שנקר 2016