lum

עיצוב מנורות בהשראת פיטופלנקטון - יצורי ים זעירים המפיקים אור זוהר בחשכה.

קורס עיצוב מוצר מדף, שנקר שנה ד, בהנחיית מיכל פאוזנר