מלצרות במספרים

אתר אינפוגרפי העוסק בניתוח נתונים מתקופתי כמלצר במגוון מסעדות.

שנקר שנה ג׳, בהנחיית נדב ברקן