רובינזון קרוזו

אתר נסיעות לאיים בודדים.

שנקר שנה ג׳, בהנחיית אבי נאמן